Chuỗi sự kiện sinh nhật 2 tuổi: THỔI NẾN SINH NHẬT!

Cập nhật: 14 ngày trước

1. Thời gian sự kiện

Từ 12h00 sáng 02.09 – Hết ngày 17.09.2019

 

2. Thể lệ

Để tham dự sự kiện, các Võ hiệp hãy đăng nhập vào LINK.

Tại đây, các Võ hiệp sẽ tiến hành thổi nến bằng cách chọn Màu và Cách thức thổi nến. Mỗi lần thổi nến sẽ tiêu tốn của các Võ hiệp 700 Kim Cương hoặc 7000 Kim Cương cho 10 lần thổi.

 

Người chơi có thể nhận được 1 trong các vật phẩm sau khi thổi nến:

Chữ “CHÚC”
Chữ “MỪNG”
Chữ “SINH”
Chữ “NHẬT”
Chữ “BLADE”
Chữ “AND”
Chữ “SOUL”
Chữ “HAI”
Chữ “TUỔI”
Nến Lục Sắc

 

– Với mỗi dòng Chữ nhận được, các Võ hiệp có thể sử dụng quy đổi thành 1 trong 2 loại vật phẩm tương ứng bên dưới:

  • Rương Sinh Nhật
  • Nón Sinh Nhật

Cách thức sử dụng Rương Sinh Nhật và Nón Sinh Nhật sẽ được chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau.

– Với Nến Lục Sắc, các Võ hiệp có thể sử dụng để đổi trực tiếp các phần thưởng sau.

Nến Lục Sắc Phần thưởng đổi
1 Trang phục Lạc Long x1 + Tóc Lạc Long x1 + Phụ kiện Lạc Long x1
1 Ngoại hình Vũ khí Lạc Long x1
1 Ngoại hình Vệ thạch Lạc Long x1

 

Rương Sinh Nhật

Khi mở Rương Sinh Nhật, các Võ hiệp sẽ có cơ hội sở hữu 1 trong những vật phẩm sau đây.

Linh thạch x10  
Linh thạch x100  
Nguyệt thạch x5  
Nguyệt thạch x10  
Đá biến đổi Sương Bạc x1  
Đá biến đổi thượng hạng Sương Bạc x1  
Nước thánh Thiên Giới x1  
Thái cực Hổ Kim thạch cấp 2 x1  
Thái cực Lam Kim thạch cấp 2 x1  
Thái cực Hắc Hỏa thạch x1  

Nón Sinh Nhật

Khi tích lũy đủ 100 Nón Sinh Nhật, các Võ hiệp sẽ có thể đổi được Bộ Trang phục Lạc Long.

Phần thưởng đặc biệt

Các Võ hiệp sẽ có cơ hội sở hữu Bộ Trang phục Lạc LongNgoại hình Vũ khí Lạc Long hoặc Ngoại hình Vệ thạch Lạc Long nếu chơi tích lũy đủ các Chữ theo yêu cầu của sự kiện.

Để sở hữu Bộ Trang phục Lạc Long, các Võ hiệp cần quy đổi các phần thưởng quay ra được như sau:

Chữ Số chữ tích lũy

Bộ Trang phục Lạc Long

CHÚC 10
MỪNG 10
SINH 10
NHẬT 10
HAI 1
TUỔI 1

 

Chữ Số chữ tích lũy Ngoại hình Vũ khí Lạc Long
CHÚC 10
MỪNG 10
SINH 10
NHẬT 10
HAI 2
TUỔI 2

 

Chữ Số chữ tích lũy Ngoại hình Vệ thạch Lạc Long
CHÚC 10
MỪNG 10
SINH 10
NHẬT 10
HAI 2
TUỔI 2
BLADE 1
AND 1
SOUL 1

 

Lưu ý:

  • Các Chữ khi tích lũy là cộng dồn cho toàn bộ các Phần thưởng đặc biệt.
  • VD: Nếu người chơi tích lũy được chữ CHÚC 1 lần. Thì chữ CHÚC sẽ được tính cho cả 3 phần thưởng đặc biệt.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả hoặc gặp bất kì lỗi phát sinh nào, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.