Chuỗi sự kiện sinh nhật 2 tuổi: THIỆP MỜI SINH NHẬT

Cập nhật: 14 ngày trước

1. Thời gian sự kiện

Từ 12h00 trưa ngày 25.08.2019 đến hết ngày 31.08.2019.

 

2. Thể lệ

Hãy đăng nhập vào trang https://thiepmoi.bns.garena.vn/ để tham dự sự kiện.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày chúng tôi sẽ mở bán thêm 1 gói vật phẩm.

Các Võ hiệp cần phải sử dụng Kim Cương để mua những gói vật phẩm này.

Danh sách các gói vật phẩm các Võ hiệp có thể mua trong sự kiện này.

Ngày

Gói vật phẩm

Giá bán

Điểm tích lũy

Thứ nhất

Linh thạch x50

Bùa 1.000.000 kinh nghiệm Hồng Môn (24h) x1

500

1

Thứ hai

Rượu Soju Độc Vương x4

Bùa 1.000.000 kinh nghiệm Hồng Môn (24h) x1

500

1

Thứ ba

Đá biến đổi Sương Bạc x2

Giấy mở rộng túi đồ x1

1000

2

Thứ tư

Rương ngọc 7 cạnh HM x1

Bạch Châu x3

1000

2

Thứ năm

Kết tinh ngọc Hồng Môn x15

Giáy mở rộng túi đồ x1

1000

2

Thứ sáu

Canh bánh bao thịt PVP x3

Canh bánh bao thịt PVE x3

Bùa 1.000.000 kinh nghiệm Hồng Môn (24h) x1

1000

2

Thứ bảy

Vảy Thanh Xà x1

Linh Thạch x100

Bùa 1.000.000 kinh nghiệm Hồng Môn (24h) x1

1000

2

 

Lưu ý:

  • Các gói vật phẩm trên có thể mua với số lượng không giới hạn.

  • Sau khi mở bán thêm gói vật phẩm mới, các Võ hiệp vẫn có thể mua các gói vật phẩm trước đó.

  • Điểm tích lũy từ việc mua các gói vật phẩm cũng sẽ tăng không giới hạn.

A. Điểm tích lũy

Mỗi khi sử dụng Kim Cương để mua những gói vật phẩm như trên, các Võ hiệp sẽ làm tăng điểm trên thanh Điểm tích lũy thế giới và Điểm tích lũy cá nhân.

Các Võ hiệp có thể kiểm tra tiến độ Điểm tích lũy thế giới và Điểm tích lũy cá nhân ngay trên trang sự kiện.

Khi Điểm tích lũy thế giới đạt được các mốc tương ứng trên thanh tiến độ, các Võ hiệp có số Điểm tích lũy cá nhân thỏa mãn yêu cầu sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

Phần thưởng

Điểm tích lũy thế giới

Điểm tích lũy cá nhân

Rương Nguyên Khí Cấp 3 (Thổ Kim) x5

Rương Nguyên Khí Cấp 3 (Thủy Mộc Hỏa) x5

Pháo Hoa Tình Yêu x20

5000

40

Vảy Thanh Xà x10

Hoàng Cương x10

Phiếu khôi phục Trường Vệ Long x3

10.000

50

Đá Hào Kiệt x4

Nước thánh Hộ Vệ Phán quyết x4

Bánh kỷ niệm 2 năm x1

15.000

70

Nước thánh Hồng Môn Phán quyết x5

Hồn Thái Thiên x5

Pháo Hoa Crush U x20

30.000

100

Mảnh Phi Long x5

Đá Thanh Long x10

Chỉ màu x20

50.000

150

B. Bảng phong thần danh giá

Bảng phong thần danh giá xếp hạng 10 người chơi có mức tiêu thụ Kim Cương cao nhất trong sự kiện Thiệp Mời Sinh Nhật.

Khi sự kiện Thiệp Mời Sinh Nhật kết thúc, 10 người chơi có mức tiêu thụ Kim Cương cao nhất sẽ được các phần thưởng sau.

Thứ hạng

Phần thưởng

1-3

Trang phục Danh Giá x1

Phụ kiện Gia Thế x1

Rương vũ khí Ngoại hình Kim Kê x1

Thuốc đặc hiệu Hồng Môn x100

4-10

Rương vũ khí Ngoại hình Kim Kê x1

Thuốc đặc hiệu Hồng Môn x100


Lưu ý:

  • Phần thưởng sẽ được gửi vào Thư vật phẩm chung của cả tài khoản

  • Chỉ những tài khoản có Điểm tích lũy đạt 1000 trở lên mới có thể xuất hiện trên Bảng phong thần danh giá 

 

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả hoặc gặp bất kì lỗi phát sinh nào, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.