Chế độ giao hữu

Cập nhật: 82 ngày trước

Chúng tôi xin giới thiệu các chế độ thi đấu với người chơi khác hay còn gọi là PvP.

Thông tin giới thiệu và hướng dẫn tại đây.