Chế độ giao hữu

Cập nhật: 178 ngày trước

Chúng tôi xin giới thiệu các chế độ thi đấu với người chơi khác hay còn gọi là PvP.

Thông tin giới thiệu và hướng dẫn tại đây.