Cánh Cửa Diệu Kỳ

Cập nhật: 23 ngày trước

Thời gian: từ 26/03 đến 01/04

 

1. Bạn cần chọn Giải Đặc Biệt để bắt đầu chơi. Giải Đặc Biệt bao gồm:

  • True Damage Qiyana - Hàng Hiệu
  • True Damage Senna - Hàng Hiệu
  • True Damage Yasuo - Hàng Hiệu
  • 2 Túi True Damage
  • 15 Viên True Damage

(Bạn không thể thay đổi Giải Đặc Biệt đã chọn sau khi bắt đầu chơi).


2. Mỗi cửa có số RP cần để mở, quà to và quà nhỏ khác nhau.


3. Bạn không nhận được quà to ngay khi mở đúng cửa. Để nhận, bấm nút NHẬN ở góc dưới bên phải trang sự kiện. Sau khi nhận, bạn sẽ trở về Cấp 1.


4. Nếu chọn 1 trang phục làm Giải Đặc Biệt sau đó mở khóa trang phục đã chọn bên ngoài sự kiện, bạn sẽ nhận được 15 Viên True Damage thay thế.


5. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục trong một nhóm, bạn sẽ nhận được phần thưởng thay thế

  • Trang phục 120-180 RP: 3 Bộ Tuyệt Phẩm
  • Trang phục 210-290 RP: 5 Bộ Tuyệt Phẩm
  • Trang phục 310-396 RP: 7 Bộ Tuyệt Phẩm


6. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

 

Trong quá trình tham gia chuỗi sự kiện và bạn gặp phải một vấn đề phát sinh hãy gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.   
 
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bảng tin Liên Minh Huyền Thoại.