Bàn Cờ Phượng Hoàng - Phá đảo Bàn Cờ rước ngay Thần Điểu

Cập nhật: 111 ngày trước

Thời gian: từ 10:00 11/03/2022 đến 23:59 17/03/2022.


1. Người chơi chọn Giải Đặc Biệt để bắt đầu chu du trên Bàng Cờ Phượng Hoàng. Giải Đặc Biệt bao gồm:

 • Trang phục Phượng Hoàng tùy chọn
 • 10 Viên Sứ Thanh Hoa


2. Bàn Cờ Phượng Hoàng gồm 24 ô, bao gồm các loại phần thưởng sau:

 • Vật phẩm Chế Tạo Hextech ngẫu nhiên
 • 2 Bộ Tuyệt Phẩm
 • Viên Sứ Thanh Hoa
 • Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên
 • Trang phục 210-299 RP ngẫu nhiên
 • Trang phục 310-599 RP ngẫu nhiên
 • Túi Pháo Hoa
 • Túi Sứ Thanh Hoa
 • Viên Pháo Hoa
 • Trang phục Phượng Hoàng tự chọn


3. Người chơi dùng RP để PHÁ 1 ô ngẫu nhiên trên Bàn Cờ Phượng Hoàng và nhận phần thưởng tương ứng với ô đó. Số RP cần để PHÁ sẽ tăng dần, tuy nhiên bạn sẽ không đi vào ô đã PHÁ trước đó.


4. Trong ngày đầu tiên của sự kiện (11/03), số RP cần để PHÁ được ưu đãi còn 15/15/20/25/25/30/35/35/40/45/50/50/55/55/60/60/65/65/70/70/75/75/85/95 RP (tương ứng với lần PHÁ 1-24).


5. Từ 12/03 đến hết sự kiện, số RP cần để PHÁ sẽ trở về bình thường:

20/20/25/30/30/35/40/40/45/50/55/55/60/60/65/65/70/70/75/75/80/80/90/100 RP (tương ứng với lần PHÁ 1-24).


6. Người chơi có thể CHƠI LAI bất kỳ lúc nào. Khi đó, Bàn Cờ Phượng Hoàng cùng số RP cần để PHÁ sẽ trở về trạng thái ban đầu. Bạn cũng có thể chọn lại Giải Đặc Biệt sau khi CHƠI LẠI.


7. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục thuộc một nhóm trong sự kiện, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế như sau:

 • Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên: 2 Viên Sứ Thanh Hoa
 • Trang phục 210-299 RP ngẫu nhiên: 4 Viên Sứ Thanh Hoa
 • Trang phục 310-599 RP ngẫu nhiên: 5 Viên Sứ Thanh Hoa
 • Trang phục Phượng Hoàng: 10 Viên Sứ Thanh Hoa

 

Trong quá trình tham gia chuỗi sự kiện và bạn gặp phải một vấn đề phát sinh hãy gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.   
 
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bảng tin Liên Minh Huyền Thoại.